מבוא:

 1. אתר https://b-u.co.il/ (“האתר”) המופעל ע”י נעמה קסרי BU – קליניקה לטיפולי אסתטיקה  בע”מ (“החברה”)   ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת מוצרים: בלו בוקס, מארז של פילינג + קרם לחות/  בושם/  שובר מתנה
 2. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים לתנאים אלה ולתנאים נוספים  המופיעים באתר.
 3. שימוש באתר עבור רכישת המוצרים מתחת לגיל 18  ומותנה בהסכמתם של אחד מהוריך או של כל אפוטרופוס אחר.  (אנא קרא את  תקנון חנות וירטואלית זה, ותקנון ומדיניות הפרטיות עם הוריך או  אפוטרופוס) .
 4. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר,
 5. עצם רכישת המוצר / המוצרים באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.
 6. מחיר המוצרים באתר כולל את המע”מ
 7. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.
 8. החברה רשאית בכל עת , על פי שיקול דעתה הבלעדי , לעדכן תקנון זה בכל עת.
 9. החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
 10. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 11. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.
 12. .תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
 13. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
 14. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 15. האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי מבקרי האתר בלבד , כל מבקר יישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל החברה ו/או חברת הסליקה מטעמה יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי המשתתף.
 16. בלחיצה על כפתור “שלח” על המזמין / מבקר האתר מסכים לתקנון זה.
 17. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

אבטחת מידע סודיות  ופרטיות

 1. נעמה קסרי BU – קליניקה לטיפולי אסתטיקה בע”מ מקפידה ביתר שאת  בזהירות ובמיומנות  על מנת לשמור ככל האפשר  על סודיות המידע שהמזמין העביר.
 2. בעת ביצוע הזמנה באמצעות כרטיס אשראי , מתבצעת בדיקת כרטיס האשראי מול חברת האשראי , מבצע ההזמנה יקבל תשובה מיידית למצב העסקה : האם היא התקבלה או נדחתה , דף התשלום מאובטח לפי תקן בדרגה הגבוהה ביותר PCI DSS Level 1 , ובצורה מוצפנת  באמצעות טכנולוגיית SSL  .
 3. החברה רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
 4. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 5. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
 6. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 7. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 8. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה
 9. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 10. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
 11. בלחיצה על כפתור “שלח” המזמין מסכים כי לחברה או מי מטעמה  לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה

הרשמה לאתר :

 1. על מנת לבצע הזמנה של מוצרים על המזמין להירשם באתר חשבונית ירוקה   באמצעות טופס הרשמה מקוון.
  אין חובה למשתמשי האתר למסור לחברה דרך אתר האינטרנט פרטים  כלשהם , אך יחד עם זאת  לא תתאפשר ביצוע הזמנת מוצרים  ללא מסירת הפרטים המצויינים בטופס ביצוע ההזמנה.
 2. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות,
  , בעל כרטיס אשראי  תקף ,שהונפק  ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין”).
 3. בעת הרישום באתר על המזמין להזין שם משתמש וסיסמא וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו. במידה וישכח המזמין את הסיסמא, תשלח אליו הסיסמא הקיימת כפי שהוזנה בעת הרישום הראשוני באתר לכתובת הדוא”ל אשר הוזנה באתר.
 4. בעתיד אם וכאשר יבקש המזמין לרכוש מוצרים נוספים, יזוהה המזמין לפי שם המזמין והסיסמא שבחר.
 5. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.
 6. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
 7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור
  הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
  • הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
  • מסירת פרטים שגויים במתכוון;
  • ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
  • כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

תנאי שימוש ותהליך רכישה

 1. האתר מאפשר לגולשיו (מבקריו)  קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 2. ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
 3. החברה רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת , ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,  לעדכן   מחירי המוצרים , מגוון וזמינות המוצרים  המופיעים בדפי האתר .
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה
 5. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.
 6. במידה והעסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של החברה בטלפון שמספרו : *6772  כמו כן , כאשר חברת האשראי תסרב להעביר את  סכום התשלום  עבור רכישה באתר , החברה תשהה או תפסיק לאלתר את תהליך הזמנת המוצר.
 7. רכישה באתר כפופה גם לתנאים  ולהגבלות של חברות האשראי .
 8. כל הפרטים האישיים של הרוכשים נשמרים בשרת מאובטח שאינו ניתן לגלישה.
 9. בעת ביצוע ההזמנה באתר , אין לתת פרטים כוזבים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית. גולש שיעבור על עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים

מדיניות אספקה והובלת המוצרים

 • החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר, תוך 3 ימי עסקים. 
 • יום עסקים משמעו :   מיום ראשון עד ליום חמישי , לא כולל  ימי שבתון  וערבי חג.
 • עלות המשלוח : על פי שיקול דעתה של החברה לעדכן  את עלות המשלוח מעת לעת
 • מחיר המוצר המוצג אינו כולל  את עלות המשלוח
 • החברה לא תהא אחראית לכל איחור , עיכוב באספקה או אי אפסקה שנגרמה מכוח עליון או מאירועים שאינם בשליטתה או מסיבות הקשורות לחברה השליחויות של האתר.
 • היה והמוצר אינו זמין במלאי , החברה תעדכן את המזמין , במידה והמזמין לא יהיה זמין החברה תשלח את  ההזמנה ללא המוצרים החסרים
 • לאחר ההזמנה , החברה תתאם עם המזמין (הלקוח ) את יום  ושעת הגעת המשלוח , במידה ומזמין ההזמנה אינו נוכח בביתו  בעת הגעת השליח , ההזמנה תוחזר לחברה ותישלח פעם נוספת לאחר תשלום נוסף של דמי משלוח על ידי הלקוח

החזרות וביטולים

 • ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניי בדואר אלקטורני info@b-u.co.il של  שירות הלקוחות של החברה .
 • במקרה שביטול העסקה אושר על ידי החברה , יש להשיב את המוצר ללא שימוש  באריזתו המקורית שלא נפתחה (אריזת צלופן הרמטית)  עד  14 ימים מיום קבלת המוצר לבית המזמין
 • דמי הביטול עומדים על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם
 • במקרה של ביטול העסקה , החברה תחזיר ללקוח את סכום המוצרים שנקנו בניכוי דמי הביטול
 • אם ביטול העסקה בוצע לאחר שהלקוח קיבל לרשותו את המוצר , הלקוח ישא בעלות  משלוח המוצר  חזרה לחברה , זאת בנוסף לדמי הביטול

תקנון אתר מכירות – אחריות ושירות

 • החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת.
 • על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החבר.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

שירות לקוחות

 • בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון*6772

דין וסמכות שיפוט

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט השלום הרצליה או לבית משפט המחזוי בתל אביב – יפו תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

תאריך עדכון אחרון: 06/11/2022