המוצרים המוצעים באתר

התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה וכי ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין התמונה.
המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני החברה.
המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ.

הרשמה לאתר ואופן ביצוע הרכישה

מילוי הפרטים הנדרשים באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, יעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן מדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על המזמין בלבד.  החנות לא לוקחת אחריות על פרטים שגויים שהוזנו.
מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. ספרינג שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

ביטול עסקה עי הלקוח והחלפת מוצרים

הלקוח רשאי לבטל עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 ולרבות התקנות מכוחו (להלן: “החוק“), באמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בכל אחד מהאמצעי ההתקשרות המצוינים בסעיף ‎9 להלן בתקנון זה.

 • לקוח רשאי לבטל עסקה, תוך 14 מיום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעת אימות עם  פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מבניהם.
 • לקוח המבקש לבטל עסקה  מתבקש להחזיר את המוצר/ים המבוקשים באריזתם המקורית וכן להמנע משימוש במוצר/ים כאמור. ההחזרה במשרדי החברה, ברחוב אבא אבן 8 הרצליה. 
 • בעת ביטול עסקה ו/או החזרה של מוצר, החברה תגבה עמלת דמי ביטול בשיעור 5% מגובה העסקה או 100 ש”ח, הנמוך מבניהם, בהתאם לחוק. ביטול הזמנה לפני שליחת המוצר הלקוח לא יגרור חיוב נוסף.
 • החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע לפי התשלום ששולם בפועל. הלקוחות מתבקשים לשמור על אסמכתא בגין ביצוע העסקה.
 • לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים אשר בגינם לא שולמה תמורה כספית כגון מתנות, הטבות וכדומה

ביטול עסקה עי החברה

בי יו נעמה קסרי תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

 • אם נפלה טעות בהצגת הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר אל הלקוח, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור ומפרט המוצר.
 • אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר.
 • במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של ספרינג.
 • במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או כי המוצרים נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו.
 • אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוח).
 • כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתה של החברה  שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.