שימוש במידע, אבטחת מידע, ופרטיות באינטרנט

BU דואגת לפרטיותם של המבקרים באתריה, ושמירה על הפרטיות חשובה לנו מאוד. עם זאת, יש לזכור כי אין דרך להבטיח את אבטחת מידע שמועבר באמצעות האינטרנט.

הפרקים הבאים מתארים את סוגי המידע שנאספים על-ידי אתרי האינטרנט של BU, והשימושים שנעשים במידע זה.

מידע שמאפשר את זיהוי המשתמש

הפרטים המזהים של משתמשי האתר, כגון שם, כתובת, מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני, יאספו על-ידי BU רק כאשר הם יסופקו בהתנדבות על-ידי המשתמש. אנו עשויים להשתמש במידע זה למטרת שיפור השירות והתכנים שבאתר האינטרנט שלנו; כדי לספק למשתמשים עצות, מידע שימושי, חדשות אודות המוצרים ועדכונים; יידוע המשתמשים אודות מוצרים ושירותים חדשים של BU; סקירת מידת שביעות הרצון של המשתמשים מהמוצרים והשירותים; ומטרות פנימיות של החברה.

יש לשים לב, כי אלא אם צוין אחרת, בשליחת מידע בריאותי שמאפשר את זיהוי המשתמש, מאשר המשתמש לקבוצת BU לעשות שימוש במידע זה למטרות שפורטו לעיל. יתר על כן, מסירת מידע זה מהווה אישור של המשתמש לקבוצת BU להשתמש ולאחסן ללא הגבלה מידע זה, בין אם בתוך או מחוץ לגבולות ישראל. בהקשר זה, יש לשים לב כי ייתכן שהמידע שיסופק על-ידי המשתמש יעבור בין מדינות תוך כדי תהליך העיבוד. אתר זה ובסיס הנתונים שיכלול את המידע שסופק על-ידי המשתמשים, יתוחזקו על-ידי צד שלישי בישראל שנבחר על-ידי BU, בהתאם להנחיות BU ולמדיניות הפרטיות הזו. שליחת מידע מצד המשתמש מהווה בזאת אישור להעברת המידע לעיבוד בישראל . אם מתעוררות שאלות בנושא זה, יש ליצור קשר עם קבוצת BU בכתובת הרשומה מטה.

בעת שליחת מידע אישי באתר זה, BU עשויה לבקש מהמשתמש לאשר את פרסום מידע זה באתר; לדוגמא, שימוש במידע זה כדי לשתף אחרים בחוויותיו של המשתמש. בהינתן אישור זה, תהיה ל- BU הזכות המלאה לערוך ולפרסם את הסיפור של המשתמש באתר תוך הכרה במשתמש כמחבר וציון שמו המלא של המשתמש. המשתמש רשאי בכל עת לבקש מ- BU להוריד את שמו ו/או סיפורו מהאתר ו/או לתקן מידע שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, על-ידי יצירת קשר עם BU בכתובת הרשומה מטה. מבלי לגרוע מהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, תשתדל BU להיענות לכל בקשה מסוג זה, במהירות האפשרית ותוך פרק זמן של חודש מקבלת הבקשה.

מידע שאינו מאפשר את זיהוי המשתמש

BU אוספת גם מידע בצורת מצבור שאינו מזהה את משתמשיה, לדוגמת מספר המבקרים באתרים, שמות ספקי האינטרנט של המשתמשים, וכו'. אנו משתמשים במידע זה, שנשאר בצורת מצבור, כדי להבין כיצד משתמשים המבקרים באתרי האינטרנט שלנו על-מנת שנוכל לשפר אותם. אנחנו עשויים גם לשתף חברות אחרות של BU במידע זה. שום מידע שהוא שעלול לזהות את המשתמשים לא ייחשף בתהליך זה.

שימוש בכתובות IP

כתובת פרוטוקול אינטרנט (IP) הינה מערכת מספרים המוקצית באופן אוטומטי למחשבו של המשתמש, בין אם הוא מתחבר דרך רשת התקשורת המקומית או  דרך רשת התקשורת הרחבה של הארגון אליו הוא שייך. שרתי האינטרנט מזהים באופן אוטומטי את מחשבו של המשתמש באמצעות כתובת ה-IP שמוקצית לו בעת שהותו באינטרנט.

BU עשויה לאסוף כתובות IP למטרות של ניהול מערכות וניהול חשבונות של אתרינו. לרוב אין אנו מקשרים בין מידע המאפשר את זיהוי המשתמש לכתובת ה-IP שלו, הווה אומר שאנו מתעדים את פעולות המשתמש אבל המשתמש נותר אלמוני בעינינו. עם זאת, אנחנו עשויים להשתמש בכתובות IP כדי לזהות משתמשים אם נרגיש שיש צורך לכפות ציות לתנאי השימוש באתר, או בכדי להגן על שירותינו, האתר או משתמשים אחרים.

קישורים לאתרים אחרים

אתרי האינטרנט של BU מספקים קישורים לאתרים אחרים של BU ולאתרים של צד שלישי כחלק מהשירות למשתמשים. מדיניות הפרטיות של BU איננה תקפה לגבי אתרים אלו. אנחנו ממליצים למשתמשים ליצור קשר באופן ישיר עם אתרים אלו בכדי לברר את מדיניות איסוף המידע והפרטיות שלהם.

COOKIES

BU עשויה להפקיד "cookie" על הדפדפן של המשתמש. קבצי ה- "cookie" הינם קבצי טקסט קטנים אשר מספקים לנו מידע אודות תדירות הביקורים של המשתמש באתר והעמודים שהמשתמש מבקר בהם. קבצים אלו אינם כוללים בתוכם כל פרט מזהה של המשתמש, אך אם המשתמש מספק מידע מסוג זה לאתר (לדוגמא, במילוי טופס הרשמה), הוא יקושר למידע שמאוחסן בקובץ ה- "cookie".

אבטחה

האתר מאוחסן אצל BU המתפעל/המתפעלת רשתות תקשורת מאובטחות המוגנות על-ידי מערכות חומת אש ("firewall") וסיסמא סטנדרטיות ונוקט/ת באמצעי אבטחה בכדי להגן על המידע של המשתמשים בפני אבדן, ניצול לרעה ושינוי.

מלבד הרשום להלן, רק לעובדים מורשים של BU ישנה גישה למידע שהמשתמשים מספקים. יתר על כן, אנו כופים חוקים מחמירים בקרב עובדים מורשים אלו, אשר להם גישה לבסיסי הנתונים בהם המידע מאוחסן או לשרתים שמשרתים אותנו. למרות שאין ביכולתנו להבטיח כי המידע לא יאבד, ינוצל לרעה או ישונה, אנחנו עושים כל מאמץ שביכולתנו כדי למנוע תקריות מצערות מסוג זה.

שיתוף צד שלישי במידע שמאפשר את זיהוי המשתמש

BU לא תמכור או תשכיר מידע שיאפשר את זיהוי המשתמש לכל צד שלישי לכל מטרה שהיא. במקרים מיוחדים מאוד, אנו עשויים לחשוף מידע מסוג זה, והם: (א) לעתים צד שלישי, אשר נבחר בקפדנות על-ידי BU, עשוי להיחשף לפרטים אלו כחלק ממתן השירות ל BU. ברצוננו להדגיש כי צד שלישי מסוג זה אשר מספק שירות ל- BU, נדרש לעמוד בסטנדרטים הגבוהים של אבטחת מידע, כפי שנקבעו על-ידי BU; (ב) אם יש לנו סיבה להאמין כי חשיפת פרטים מזהים של משתמש כלשהו הינה צעד הכרחי בכדי לזהות, ליצור קשר, או לנקוט צעדים משפטיים נגד מישהו אשר פוגע בזכויות, רכוש או פעולות של BU או משתמשי האתר; (ג) אם אנו מאמינים כי זוהי חובתנו החוקית, או בתגובה לבקשה או דרישה של הרשויות בהקשר לחקירה פלילית או אזרחית.

התחייבות

שליחת מידע אישי/בריאותי לאתרינו מהווה התחייבות מבחינת המשתמש לעמוד בתנאי מדיניות הפרטיות וכן מהווה הבנה כי BU עשויה, מתוך שיקול דעתה, לחשוף מידע זה אודות המשתמש בנסיבות המפורטות לעיל.

יצירת קשר

ביכולתו של המשתמש לבקש הדפס של כל החומר שברשות BU הנוגע אליו, או לבטל את הסכמתו לשימוש במידע זה מהסיבות המצוינות לעיל בכל זמן.

שינוים

כל השינויים שיעשו במדיניות הפרטיות של BU יעשו באופן ישיר בעמוד זה.